Jdi na obsah Jdi na menu

  Obrazek

Za Sebuzín krásnější, z.s.

 

Přihláška do spolku ZA SEBUZÍN KRÁSNĚJŠÍ, Z.S.

Sebuzín 211, 403 02 Ústí nad Labem, e-mail: zasebuzinkrasnejsi@gmail.com,

www.zasebuzinkrasnejsi.cz, IČ: 22672729

 

 

Jméno a příjmení / název*

Datum narození / IČ*

Zaměstnání / obor činnosti

Trvalé bydliště / sídlo*

Kontaktní adresa**

E-mail

Mobil

Jazykové schopnosti

Jiné dovednosti

  

Souhlasím s tím, aby spolek Za Sebuzín krásnější, z.s. zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností ve spolku. Údaje je spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v něm.

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Členství ve spolku Za Sebuzín krásnější, z.s. podmiňuje uhrazení členského příspěvku.***

* povinné údaje  

** vyplňte pouze v případě, liší-li se od adresy trvalého pobytu

*** členský příspěvek lze uhradit bankovním převodem na účet spolku