Jdi na obsah Jdi na menu

Staňte se členem našeho spolku a budete tak moci přímo, nezprostředkovaně a aktivně napomáhat uskutečnění našich záměrů, budete mít příležitost tyto záměry ovlivňovat a formulovat.

 

Pro takový případ stačí pouze vyplnit a odeslat přihlášku.

 

Rozhodnete-li se stát našimi členy, doporučujeme Vám si prostudovat stanovy našeho spolku, které jsou též k disposici na těchto stránkách. To ostatně doporučujeme i všem ostatním, kteří mají zájem se o nás dozvědět něco víc.

 

Ti z Vás, kteří z nějakého důvodu nemůžete anebo nechcete se stát přímo členy spolku, ale souhlasíte s jeho úsilím a rádi byste nás v našich záměrech podpořili, můžete tak učinit zasláním jakéhokoliv finančního příspěvku na účet spolku. Pro tento případ zde uvádíme některé další informace:

 

1) Pokud nepotřebujete Váš dar daňově uplatnit a nechcete vyplňovat zvláštní formulář, postačí, když příslušnou částku zašlete na číslo bankovního účtu uvedeného v kontaktech a uvedete jako variabilní symbol 88888. Pokud uvedete své jméno a adresu, zašleme Vám potvrzení o přijetí Vašeho daru.

 

2) Pokud chcete dar uplatnit ke snížení Vašeho daňového základu, pak prosím vyplňte jednoduchý formulář a při zaslání finančního příspěvku na číslo bankovního účtu uvedeného v kontaktech jako variabilní symbol uveďte své datum narození (fyzické osoby) nebo (právnické osoby).

 

(Od základu daně lze odečíst v případě fyzických osob hodnotu darů na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,-Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. V případě právnických osob lze odečíst od základu daně sníženého podle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění hodnotu darů, pokud jejich výše za rok činí alespoň 2.000,-Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.)

 

3) Při vyplňování formuláře prosím uveďte adresu, na kterou Vám zašleme Darovací smlouvu, přejete-li si dar uplatnit ke snížení svého daňového základu, případně potvrzení o poskytnutí daru, pokud jej daňově uplatnit nehodláte.

 

Na tuto adresu Vám také zašleme, budete-li si to přát, zprávu o činnosti spolku a na Vaši elektronickou adresu Vám můžeme zasílat i další materiály našeho spolku, které nemají důvěrnou povahu.

 

4) Kromě finančního příspěvku na činnost spolku lze poskytnout též věcný dar, který může mít celou řadu forem (slevy na počítačový hardware a software, pomoc při publikačních aktivitách – sazba, tisk, distribuce, slevy na reklamu a public relation nebo třeba sleva na pronájem prostor pro naše akce).